Obec Geča
GEČA
rozšírené vyhľadávanie

Dokumenty-archív

Komisie pri OÚ Geča

komisie_ou_geca.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 11,5 kB
Stiahnuté: 1,026×
Vložené: 8. 1. 2014

Návrh VZN č. 2-2012 o daniach rok 2012

návrh vzn č. 2-2012 o daniach rok 2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84,5 kB
Stiahnuté: 861×
Vložené: 8. 1. 2014

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

drobna_stavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Stiahnuté: 909×
Vložené: 8. 1. 2014

Oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov...

kataster.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 403,5 kB
Stiahnuté: 745×
Vložené: 8. 1. 2014

priloha VZN_OZ 13.12.2012

geca - priloha vzn_oz 13.12.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,33 kB
Stiahnuté: 933×
Vložené: 8. 1. 2014

Programový rozpočet 2011-2013

programovy_rozpocet_2011-2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 687×
Vložené: 8. 1. 2014

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012-2014

schválený programovÝ rozpoČet 2012-2014 .xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 115 kB
Stiahnuté: 705×
Vložené: 8. 1. 2014

Programový rozpočet obce na roky 2013-2015

programový rozpočet obce 2013-2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 109 kB
Stiahnuté: 785×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - príjmy na roky 2009-2011

rozpočet - príjmy na roky 2009-2011.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 83 kB
Stiahnuté: 687×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - príjmy na roky 2010-2012

rozpočet-príjmy_2010-2012.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 95 kB
Stiahnuté: 768×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - príjmy na roky 2011-2013

rozpočet_-_príjmy_na_roky_2011-2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 700×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - výdavky na roky 20011-2013

rozpočtové_výdavky_2011-2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 673×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - výdavky na roky 2009-2011

rozpočtové výdavky 2009-2011.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 125 kB
Stiahnuté: 644×
Vložené: 8. 1. 2014

Rozpočet - výdavky na roky 2010-2012

rozpočet-výdavky_2010-2012.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 135,5 kB
Stiahnuté: 681×
Vložené: 8. 1. 2014

ROZPOČET OBCE GEČA 2012-2014

schválený rozpoČrt obce geČa 2012-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 526,5 kB
Stiahnuté: 741×
Vložené: 8. 1. 2014

Schéma k ÚPN obce Geča a začiatku obstarania ÚPN obce

geČa schéma - lokality riešenia zad č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,06 kB
Stiahnuté: 930×
Vložené: 8. 1. 2014

Schválený rozpočet obce - príjmy na roky 2013-2015

schválený rozpočet obce - príjmy 2013-2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 83,5 kB
Stiahnuté: 721×
Vložené: 8. 1. 2014

Schválený rozpočet obce - výdavky na roky 2013-2015

schválený rozpočet obce - výdavky 2013-2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 88 kB
Stiahnuté: 709×
Vložené: 8. 1. 2014

Stavebná agenda - kontakt, údaje

stavebna_agenda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 939×
Vložené: 8. 1. 2014

Uznesenia zo zasadnutí OZ - 2.10.2008

uznesenia_zo_zasadnutí_oz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 751×
Vložené: 8. 1. 2014

Uznesenie č.31 -16.10.2008

uznesenie_č.31_-2008_zo_dňa_16.10.2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 459×
Vložené: 8. 1. 2014

Uznesenie zo zasadnutia OZ č.1/2009 zo dňa 12.3.2009

uznesenia_zo_zasadnutia_oz_12.3.2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Stiahnuté: 472×
Vložené: 8. 1. 2014

Vyhlásenie odborne spôsobilej osoby

vyhlasenie_odborne_sposobilej_osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Stiahnuté: 503×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN 9.11.2012 - def.-pre OZ 13.12.2012

xgeča - vzn 9.11.2012 - def.-pre oz 13.12.2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB
Stiahnuté: 465×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č. 1-2011

vzn c.1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,7 kB
Stiahnuté: 566×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č. 2-2012 o miestnych daniach platné od 1.1.2013

xzvzn č. 2-2012 o miestnych daniach platné od 1.1.2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67,5 kB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č. 4-2012 o miestnom poplatku platné od 1.1.2013

xzvzn č. 4-2012 o miestnom poplatku platné od 1.1.2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Stiahnuté: 553×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.1 r.2008 - O parkovaní vozidiel

vzn obce geča o parkovaní vozidiel.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71 kB
Stiahnuté: 826×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.1-2012 - sociálne služby obec Geča

vzn č.1-2012 - sociálne služby obec geča.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 101 kB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.1/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Geča

vzn o určení názvu ulíc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 424,5 kB
Stiahnuté: 611×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.2 r.2007

vzn č.2 r.2007- prevádzkový poriadok pohrebísk.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 155,5 kB
Stiahnuté: 508×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.2 r.2008 - Pravidlá spolunažívania

vzn_č.2_z_r._2008_o_pravidlách_spolunažívania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91,5 kB
Stiahnuté: 506×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.2-2010 o miestnych daniach na rok 2011

vznc2_2010-dane.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 122 kB
Stiahnuté: 486×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.2/2013 o zneškodňovaní odpadov

vzn č.2-2013 o zneškodňovaní komunálnych odpadov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 774×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.3 r.2007

vzn č.3 r.2007 - dane a poplatky za smetie na rok 2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 219,5 kB
Stiahnuté: 720×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.3 r.2008 - Školné v MŠ Geča

vzn_č.3_z_r.2008_-_školné_v_mŠ_geča.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 453×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.3-2010 o poplatku za smetie na rok 2011

vznc3_2010-smeti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70,5 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.3/2013 o úhradách za služby poskytované obcou Geča

vzn č.3-2013 o úhradách za služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,77 kB
Stiahnuté: 692×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.4 r.2008 - Územný plán obce

vznč.4_z_r.2008_-Úpn_obce_geča_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100,5 kB
Stiahnuté: 652×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.4-2009 o poplatku za smetie na rok 2010

vzn č.4-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61 kB
Stiahnuté: 480×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.5 r.2008 - Dane a poplatky za smetie na rok 2009

vzn_č.5_r.2008_-_dane_a_poplatky_za_smetie_na_rok_2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 224 kB
Stiahnuté: 532×
Vložené: 8. 1. 2014

VZN č.5-2009 o miestnych daniach na rok 2010

vzn č.5-2009 o dani z nehnuteľnosti o ostatných miestnych daniach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 132 kB
Stiahnuté: 514×
Vložené: 8. 1. 2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ -16.10.2008

zápisnica_zo_zasadnutia_oz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24,5 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 8. 1. 2014

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geča

zasady_hospodarenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114 kB
Stiahnuté: 531×
Vložené: 8. 1. 2014

Záverečný účet obce Geča za r. 2010

zaverecny_ucet za r.2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 522×
Vložené: 8. 1. 2014

Záverečný účet obce Geča za rok 2012

zÁvereČnÝ ÚČet obce geČa za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 663×
Vložené: 8. 1. 2014

Záverečný účet za r. 2008

záverečný účet za r.08.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 373 kB
Stiahnuté: 549×
Vložené: 8. 1. 2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET za r.2009

zÁvereČnÝ ÚČet za r.2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 404 kB
Stiahnuté: 537×
Vložené: 8. 1. 2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET za r.2011.doc

zÁvereČnÝ ÚČet za r.2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 546×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 505×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním

ziadost_o_dodatocne_s_uzivanim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 475×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

ziadost_o_odstranenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 456×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

ziadost_zmena_v_uzivani_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

ziadost_o_stavebne_povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o územné rozhodnutie

ziadost_uzemne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 508×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

ziadost_kolaudacne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 547×
Vložené: 8. 1. 2014

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 461×
Vložené: 8. 1. 2014

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Natur Pack-prepojenie na webovú stránku firmy:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Kalendár zvozu odpadu